Welkom

Welkom

op de site van de protestantse gemeente van Jubbega - Schurega - Hoornsterzwaag.

 
Opname zondag 10 januari

In Exodus 33 wordt het heel spannend. God wil eigenlijk niet meer met zijn volk meegaan. Maar Mozes komt voor het volk op. Alleen die ene en belangrijkste vraag durft hij niet te stellen. En dan is het God die met een verrassend aanbod komt.


Exodus 33: 14

PKN Jubbega - Schurega - Hoornsterzwaag

Opname zondag 3 januari

Dit is eerste overdenking in 2021. Alle reden dus om stil te staan bij de bijzondere woorden in Numeri 6: De Heer zegent ons en Hij beschermt ons. De Heer doe zijn aanschijn over ons lichten en Hij is ons genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over ons en Hij geeft ons vrede.


Numeri 6: 24-26

Eerdere kerkdiensten

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt.

Klik hier om naar de opgenomen kerkdiensten te gaan.


Op de website van ds. Piet Hulshof staan uitgeschreven preken, overdenkingen en gedichten. Klik op de link om daar naartoe te gaan: www.piethulshof.nl

Omdat de GemeenteGroeiGroep (nog) niet bij elkaar kan komen, worden er door de beide predikanten video's aangeboden over het boek van Tim Keller: De vrijgevige God. Daarin wordt de gelijkenis van de verloren zoon op een frisse en aansprekende manier behandeld. De video's zijn voor iederen. Je kunt voor jezelf mee aan de slag gaan, maar misschien kun je ook anderen uitnodigen om daar samen over te praten. Hopelijk werkt het. Heel veel plezier ermee.

Klik op de oranje knop om naar de video's te gaan: 

Video-challenge: Van a tot z

De kinderen van de Oosthoekgemeenten

zingen "samen" het lied: Van a tot z bent U

de hoogste Heer.


We hebben nu echt een virtueel kinderkoor!

Kijk en luister maar:


https://youtu.be/0GtxLjyr-R0


YouTube-kanaal Oosthoekgemeenten

Op dit kanaal van de Oosthoekgemeenten (Katlijk-Mildam, Oude- en Nieuwehorne en Jubbega-Hoornsterzwaag) staan korte overdenkingen en opgenomen kerkdiensten.


Klik hier om de link naar het  kanaal Oosthoekgemeenten te openen in YouTube.